Is Nederland klaar om online gokken te legaliseren?

Kees de Haan

Dat er een begin is gemaakt met het veranderen van de wetgeving rond online gokken in Nederland is duidelijk. Dit betekent echter nog niet dat het land ook direct helemaal klaar is om het legaliseren en het spelen toe te staan en in goede banen te leiden. Als straks later in dit jaar de vergunningen worden uitgegeven en er daadwerkelijk online casino’s onder Nederlandse vlag gaan opereren, zal dit dan direct ook goed aflopen? Het is belangrijk om eens te bekijken wat de stand van zaken op dit moment precies is. Dit geeft veel duidelijkheid.

Nu nog niets mogelijk

Het is belangrijk om goed duidelijk te zijn over het legaliseren van online gokken. Er is weliswaar door de Tweede en Eerste kamer goedkeuring gegeven over de nieuwe wetgeving, maar daar blijft het op dit moment dan ook bij. Er kan nu nog niet online aan kansspelen worden meegedaan in Nederland. Wanneer je dus denkt een legale site te hebben gevonden, dan word je voor de gek gehouden. De wetgeving is nog niet in werking getreden en de vergunningen aan de gekozen aanbieders zijn nog niet uitgereikt. Of iedereen aan de strenge eisen kan voldoen is niet duidelijk.

Zorgen voor optimale veiligheid

Het belangrijkste punt waar het op dit moment gaat rond online gokken legaliseren, is de veiligheid. De Kansspelautoriteit wil op de juiste manier toezicht houden op de aanbieders. Daar is dan ook het vergunningensysteem voor opgezet. Dit is ook de manier waarop dit in andere landen werkt. Om goed te kunnen bekijken of de aanbieder voldoet aan de Nederlandse eisen, is een Nederlandse vergunning nodig. Daarin zijn zaken als eerlijkheid van de spellen en eerlijk uitkeren van de prijzen opgenomen. Ook rondom verslavingsgevaren zijn zaken in de vergunning opgenomen. Dit lijkt dan ook de goede kant op te gaan.

Optimale Veiligheid bij het legaliseren van Online Gokken in Nederland

Veranderingen in het aanbod

Een belangrijk probleem waar de Nederlandse overheid op dit moment nog mee bezig is, is de mate waarin het aanbod voortdurend verandert. Er worden steeds meer spellen aangeboden en de spellen veranderen ook nog eens regelmatig. Hoewel dit natuurlijk ook in het illegale circuit gebeurt, is het juist voor de overheid belangrijk om hier meer grip op te krijgen om op die manier de spellen aan te kunnen bieden. De overheid wil dat er altijd een betrouwbaar aanbod op legale wijze online aangeboden kan worden. Precies zoals dat in de Wet Kansspelen op afstand is opgenomen.

Het beoordelen van de aanvragen

Er zijn al vele aanvragen gedaan voor een dergelijke vergunning. Die moeten allemaal beoordeeld worden. Daarbij wordt gekeken of aan alle strenge eisen die gesteld zijn wel voldaan kan worden. De eisen zijn ook bij land based casino’s dermate streng. Het is belangrijk dat de kwaliteit online net zo goed gewaarborgd kan worden als in de land based vestigingen. Online is het bijvoorbeeld vooralsnog lastiger om de zogenaamde probleemspelers te kunnen uitsluiten van deelname. Het is lastiger om ze te herkennen als ze een account aanmaken. Daar moet dus een register voor worden aangelegd.

Uitvoeren van de controle

Het is duidelijk dat de KSA belast zal zijn met het controleren van de aanbieders wanneer ze eenmaal online hun casinospellen kunnen gaan aanbieden. Daarvoor worden de bevoegdheden van de KSA ook uitgebreid. Omdat ook de zoektocht naar illegale aanbieders intensiever wordt, kan het dus nog behoorlijk druk gaan worden in de nieuwe situatie. Of dit allemaal op tijd klaar is om straks in de tweede helft van 2021 al aanbieders op de markt te laten, is op dit moment nog niet duidelijk. Het is wel van belang dat alles goed is ingericht om dit ook goed uit te voeren.

De juridische kant bekijken

Niet alleen aan de kant van de uitvoering zijn er nog de nodige vragen. Ook op juridisch gebied bij het legaliseren is er nog het nodige om naar te kijken. De wet die bijvoorbeeld door de Eerste en Tweede kamer is goedgekeurd, heeft lange tijd onder de loep gelegen. Daardoor duurde het ook jaren voordat het legaliseren van online gokken in Nederland eindelijk vorm kreeg. De overheid wilde de gokkers die in het buitenland speelden beter beschermen, maar dan is het natuurlijk ook wel belangrijk dat de Kansspelwet hierin voorziet. Dat is een zaak waar nu veel aandacht voor is.

Legaliseren en de jurisidsche kant bekijken

Alle kanten goed bekijken

De daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet lijkt steeds verder vooruit geschoven te worden. Dit heeft mogelijk te maken met de problemen in de uitvoering die al te zien zijn. De juristen lijken al klaar te zitten om te bekijken of de markt wel op orde is, maar ook of de toezichthouder wel doet waarvoor deze bedoeld is. Veel juristen zien grote kansen op deze nieuwe markt. Het lijkt voor de overheid ook belangrijk om hier in veel gevallen de problemen voor te willen blijven. De argumenten en conflicten die kunnen spelen worden nu al doorgenomen.

De betrokkenheid van derde partijen

Of Nederland straks klaar is om online gokken legaal aan te bieden hangt ook van andere partijen af. Zo zijn er heel veel derden betrokken bij het draaiende houden van een online casino. Denk aan de softwareaanbieders die de spellen moeten leveren. Maar denk ook aan de overeenkomsten die met bankiersdiensten moeten worden gesloten. Deze overeenkomsten moeten natuurlijk ook stuk voor stuk juridisch goed in elkaar zitten. Zeker ook omdat juist op dit vlak de juristen zich zullen vastbijten in de mogelijke gaten die in de wet zitten. Dit geldt ook voor andere overeenkomsten.

De online casino’s goed doorlichten

Ook de online casino’s die legaal actief willen worden mogen nog het nodige verwachten. Denk aan de manier waarop de arbeidsovereenkomsten in elkaar komen te zitten. De kans is groot dat hier nog het nodige aan zal moeten worden gesleuteld. Ook hiervoor geldt namelijk dat ernaar gekeken moet worden of alles wel volgens de wet gaat. Met de snelle opkomst van veel nieuwe aanbieders op een jonge markt zal er nog veel werk aan de winkel zijn om dit op tijd klaar te krijgen. Waarbij ook de kans bestaat dat er bij het legaliseren nog zaken aan het licht zullen komen als eenmaal begonnen wordt.

Vragen over de privacy

Een heel andere kant van het legaliseren is de manier waarop met privacy wordt omgesprongen. Er zijn mogelijk punten waarop het privacyrecht en de nieuwe Kansspelwet met elkaar zullen schuren. Juist ook omdat er bijvoorbeeld een register voor mogelijke probleemspelers moet komen. Daarnaast moeten spelers bij het aanmaken van een account ook persoonlijke informatie delen met de aanbieder. Het is dan wel belangrijk dat deze informatie door de online casino’s ook op de juiste wijze beschermd wordt. Dit kan niet zomaar volgens een vast plan worden gedaan. Het moet passen bij de Nederlandse wetgeving.

Bij legaliseren hoort het Omgaan met kansspelbelasting ofwel winstbelasting

Omgaan met de belastingen

Een volgend vraagstuk waar nog het nodige mee te stellen is, is de manier waarop met belastingen moet worden omgesprongen. In de eerste plaats natuurlijk de Kansspelbelasting. Dit was altijd al een belangrijk punt van aandacht. Er is ook veel debat over geweest bij het uitwerken van de wet. De hoogte van de belasting is bijvoorbeeld nog altijd lastig te bepalen. Zeker ook omdat er verschillen zitten in de thuisbasis van de aanbieders die zich op de Nederlandse markt zullen gaan begeven. Dit kan dus ook na invoering van de Kansspelwet nog altijd tot oneerlijke concurrentie leiden.

Verschillen tussen branches

Een ander probleem bij het legaliseren van online kansspelen waar op dit moment nog veel onduidelijkheid over bestaat, is de manier waarop het betalen van belasting verschilt tussen branches. De manier waarop de online casino’s belast worden zal flink verschillen met de manier waarop dit wordt gedaan bij andere websites die zicht op entertainment richten. Dit komt natuurlijk ook door de opzet van een casino. Zowel de aanbieder als de speler kan hier in een bepaalde mate aan verdienen en belastingplichtig zijn. Ook dit kan nog wel tot de nodige problemen leiden. Of dit op tijd in orde is, is nog niet duidelijk.

Hoe zit het met de winstbelasting?

De belasting waar het vooral om draait is de winstbelasting. Die hangt onder andere af van de prijzen die de spelers winnen. Daarnaast is het ook afhankelijk van waar de aanbieders van de casinospellen gevestigd zijn met hun hoofdkantoor. Ook is het ook zo dat er de kans bestaat dat een moederbedrijf meerdere online casino’s legaal in Nederland wil laten draaien. Het is ook nog niet geheel duidelijk hoe dit dan moet worden geregeld. Of hier al de nodige zaken in zijn voorzien, moet dus in de komende tijd duidelijk worden.

Aanvragen in behandeling

Ondanks al dit soort vragen is het wel zo dat er al flink wat aanvragen in behandeling zijn. Het is de bedoeling dat er nog in 2021 begonnen kan worden met het aanbieden van spellen. De kansspelautoriteit is alles aan het bekijken. Dit neemt wel enige tijd in beslag, maar het lijkt wel steeds efficiënter te gaan. De kans is dus aanwezig dat er toch op tijd begonnen kan worden met het spelen, dat maakt het dus ook een leuke zaak om te blijven volgen als liefhebber.

Kees de Haan
Kees de Haan

Kees de Haan heeft niet alleen diepgaande kennis van de complexe mechanismen achter gokspellen, maar ook een scherp inzicht in de menselijke psyche die deze spellen aantrekkelijk maakt. Met jarenlange ervaring in zowel fysieke casino's als de virtuele gokomgeving, heeft hij een schat aan avonturen en anekdotes verzameld die de spanning en opwinding van het spel tot leven brengen. Als auteur voor CasinoSite.nl heeft Kees talloze lezers geboeid met zijn meeslepende verhalen over opmerkelijke winsten, strategische meesterzetten en de emotionele achtbaan van overwinningen en verliezen. Maar Kees is meer dan alleen een gids in de wereld van gokken; hij is ook een levensgenieter pur sang. Buiten het casino vind je hem vaak in gezelschap van zijn trouwe viervoeter, genietend van lange wandelingen in de natuur en de rustgevende stilte van de bossen.